Edicions anteriors

10a Edició X18Click. Primavera-Estiu 2013

10a Edició 080. Juliol 2012
9a Edició X18Click. Tardor-Hivern 2012

9a Edició 080. Gener 2012
8a Edició X18Click. Primavera-Estiu 2012

8a Edició 080. Juliol 2011
7a Edició X18Click

7a Edició 080. Gener 2011
6a Edició x18click

6a Edició 080. Juliol 2010
5a Edició X18Click

5a Edició 080. Gener 2010
4a Edició X18Click

4a Edició 080. Setembre 2009
3a Edició X18Click

3a Edició 080. Març 2009
2a Edició X18Click

2a Edició 080. Setembre 2008
1a Edició X18Click

1a Edició 080. Març 2008